Naprsni šopki

Možnosti za izdelavo naprsnih šopkov in zapestnic je neskon
čno mnogo. Vprašanje, ki se poraja je, kako od množice barv izbrati pravo kombinacijo. Pravilo je jasno: tista kombinacija barv, ki v vas na prvi pogled izzove pozitivno čustveno reakcijo in ki se ji kar naprej vračate, je vedno najboljši izbor. Odvrzite predsodke tipa RUMENO - LJUBOSUMJE in ne sledite brezglavo barvnim trendom. Prava kombinacija barv mora biti usklajena z vami.

Nekaj primerov si lahko ogledate tu.