Poročni čevlji

Pri izbiri poro
čnih čevljev bodite posebej pozorne na udobje čevlja in hkrati na njegovo eleganco.

Nasvet: 
čevlje kupite najmanj 1 mesec pred poroko in jih razhodite že doma.