Poročna vabila

Vabilo je vaš prvi kontakt s povabljenci.  Prvo vprašanje, ki se pojavi je, koliko vabil naro
čiti: 1 vabilo na družino, 1 vabilo na par, 1 vabilo na osebo, za katero veste, da namerava na poroko priti sama. Če več družin stanuje na istem naslovu, pošljite vsaki družini svoje vabilo. Če nameravate izdelovati vabila same, bodite pozorne na kvaliteto in originalnost.

Nasvet: Vabila pošjite najmanj dva meseca pred poroko.

Nekaj primerov vabil si lahko ogledate tu.